Tips när du ska anlita ett rekryteringsföretag

Om man som företagare väljer att leja bort arbetet kring rekrytering till ett rekryteringsföretag behöver man ändå gå igenom en process med att hitta det som lämpar sig bäst. Även här behöver man ställa krav och göra lite efterforskning, precis som om man skulle anställa ny personal. Man sparar såklart in mycket tid också men det finns flera saker som är bra att göra för att resultatet ska bli så bra som möjligt.

Kravprofil

Det finns många företag som ägnar sig åt rekrytering och innan man anställer ett kan det vara klokt att göra en liten kravprofil för rekrytering. Vad är det du behöver hjälp med och inte? Det behöver inte vara så märkvärdigt men det är ändå väl värt att fundera över. Ta ett par minuter och skriv ned några punkter för vilka krav du har, till exempel att du vill vara involverad under hela processen och att du vill delta när första urvalet ska göras.

Ta reda på vad du letar efter

Även om man väljer att leja bort själva arbetet med en rekrytering så kommer man ändå behöva lägga ner en del tid på att ta reda på vad det är man letar efter. Vet man inte själv vad man söker så kommer inte rekryteringsföretaget att veta det heller och det blir då svårt att hitta rätt person. Precis som att man gör en kravprofil för det företag som ska sköta jobbet så behöver man göra en kravprofil för kandidaten. Fundera över utbildning, erfarenheter, personliga egenskaper och andra saker som kan vara av värde, så kan du lämna över ett tydligt önskemål till den som ska sköta om din rekrytering.

Fundera över företagets kultur

En annan bra sak att kunna räcka över till sin rekryterare innan arbetet sätter igång är hur företagskulturen ser ut och vilka värderingar som finns. Om man har en bra spegling av verksamheten är det också lättare att hitta någon som passar in, och ingen rekryterare känner din grupp så bra som du gör.

Rekryteringsföretag är proffs på rekrytering men för att anställningen ska bli rätt är det bra att kunna lämna över så mycket information som möjligt. Utifrån dina uppgifter om önskemål, krav, och beskrivning av verksamheten får den som är ansvarig mycket att jobba med och kan på så vis hitta den bästa kandidaten. Även om man får lägga ner en hel del jobb trots att man faktiskt lejer bort rekryteringen till ett annat företag så brukar det löna sig i slutändan.