Användning

Börja med att täcka över ytor som inte ska tvättas. Det gäller exempelvis växter som finns i närheten och som inte ska bli missfärgade av medlet. Det är även bra om man skyddar glas, kakel och klinkers. Det gör visserligen inget om dessa utsätts för fasadtvätt under kort period men om det ligger länge på materialet finns risk för missfärgningar. Det kan alltså få en viss etsande funktion.

Det finns en fördel att ta på sig handskar när man hanterar fasadtvätt. Vid kontakt med huden kan medlet ge torr och delvis narig hud. Även om det inte är direkt frätande rekommenderas att både handskar och skyddsglasögon används. Häll aldrig fasadtvätt i läskflaskor. Det kan vara behändigt men kan av barn förväxlas med kolsyrat vatten eller läsk.

När ytorna är behandlade med fasadtvätt kan dessa sköljas av med vatten. Kom ihåg att detta sedan ska torka helt innan målning kan ske. Man kan använda högtryckstvätt men det går även att spola bort med vatten med vattenslang eller använda hink och svamp.

Dosering

På alla förpackningar framgår det hur medlet ska doseras. Ett exempel är att 1dl blandas med 2 liter vatten. Därmed räcker ofta en dunk med fasadtvätt riktigt långt. Om man märker att blandningen ser mycket smutsig ut kan man hälla bort det och ta nytt vatten och medel.

Är det svårt nedsmutsat material kan man dubbla dosen och därmed ta 2dl till en liter vatten. Vid extremt nersmutsad fasad rekommenderas i vissa fall till och med blandningen 1:1. Till en liter vatten används en liter fasadtvätt. Men läs alltid på förpackning och följ de råd som finns där.