Tre fördelar med att sälja fakturor

Att sälja sina fakturor, eller belåna dem, kallas för generellt för factoring. Det är ett sätt för företag att få flera finansiella fördelar mot att ha ansvaret själv för indrivning av fakturorna och hantering av detta. Därmed har även factoring blivit en växande finansiell tjänst hos både små och medelstora företag. Det finns minst tre fördelar med att sälja fakturorna.

För det första handlar det om företagets likvida medel. När ett arbete är utfört skickar företaget en faktura med minst 30 dagars betalningstid. Därmed tar det minst en månad att få in de likvida medlen som eventuellt kan behövas för kommande projekt. Är det ett mycket stort arbete, med stora inköp, låses kapitalet upp.

Nu för tiden kräver även många myndigheter fakturatid på 90 dagar vilket skapar ännu längre tid från att arbetet utförts till att pengarna kommer företaget tillhanda.

Lösningen på detta problem är factoring. Fakturan säljs till ett kreditbolag som därefter tar över denna fordran. Som företagare går det därmed att sälja fordran och få betalt inom någon dag. Detta till skillnad mot att behöva vänta månader på att sälja fakturor. På detta sätt skapas ett enklare flöde på de likvida medel som företaget har vilket även innebär att flera projekt kan drivas samtidigt utan problem med likvida medel.

För det andra handlar det om tryggheten. När ett företag skickar en faktura bygger allt på att kunden verkligen betalar den. Om fakturan inte betalas i tid måste påminnelse skickas ut och eventuellt hittas en ny betalningsplan för kunden. I värsta fall behöver ett ärende startas hos Kronofogden vilket i början både kostar pengar och tid. Men allt detta tar tid och det är ändå inte säkert att man får in pengarna.

Även här fyller factoring en viktig funktion. I och med att fordran är såld till factoringföretaget har de ansvar för denna skuld. När fakturan säljs betalar de avgiften för denna till företaget som sålt fakturan och har hela ansvaret. De måste därmed skicka påminnelse, driva det till inkasso osv. Det företag som sålt fakturan behöver inte bry sig alls kring detta då de direkt fått sina pengar.

Samtidigt finns det flera nivåer på factoring. En är att man använder factoring med regress. I detta fall får man enbart den första fördelen som nämns i denna text. Däremot ges inte samma säkerhet för obetalda fakturor. Detta genom att regressen ger finansbolaget rätten att återge fakturan om den inte betalas in i tid. Man måste alltså vara noga som företagare när man väljer vilket finansbolag som ska väljas.